پایگاه دانش : امکانات لایوزیلا فارسی
ردیف امکانات چت آنلاین لایوزیلا فارسی پکیج  استارتر پکیج  اقتصادی پکیج شرکتی پکیج سازمانی 1 محیط کاربری فارسی ✅ ✅ ✅ ✅ 2 پنل مدیریت فارسی ✅ ✅ ✅ ✅ 3 پایگاه دانش ( انتشار اخبار و مقالات ) ✅ ✅ ✅ ✅ ...