پایگاه دانش : کایاکو فارسی
با سلام قابل توجه دوستان عزیزی که در مورد فارسی ساز و قالب راست چین کایاکو سوال می پرسند ما چیزی به اسم فارسی ساز کایاکو ارائه نمیدهیم ، در واقع ما نسخه کامل سیستم پشتیبانی مشتری کایاکو فارسی سازی شده و راست چین هست و شمسی سازری شده را که شامل پنل ادمین...